نمایش 24 محصول

ماهی آزاد با سس  آلفردو

آموزش پخت ماهی آزاد با سس آلفردو

ماهی آزاد با سس آلفردو

آموزش پخت ماهی آزاد با سس آلفردو از کتاب آموزش آشپزی ممتاز به صورت مرحله به مرحله با ذکر مواد مورد نیاز.

کباب ماهی سوف یا سفید

آموزش پخت کباب ماهی سوف یا سفید

کباب ماهی سوف یا سفید

آموزش پخت کباب ماهی سوف یا سفید از کتاب آموزش آشپزی ممتاز به صورت مرحله به مرحله با ذکر مواد مورد نیاز.

طاس کباب ماهی

آموزش پخت طاس کباب ماهی

طاس کباب ماهی

آموزش پخت طاس کباب ماهی از کتاب آموزش آشپزی ممتاز به صورت مرحله به مرحله با ذکر مواد مورد نیاز.

سالاد سزار با ماهی

آموزش پخت سالاد سزار با ماهی

سالاد سزار با ماهی

آموزش پخت سالاد سزار با ماهی از کتاب آموزش آشپزی ممتاز به صورت مرحله به مرحله با ذکر مواد مورد نیاز.

خوراک ماهی

آموزش پخت خوراک ماهی

خوراک ماهی

آموزش پخت خوراک ماهی از کتاب آموزش آشپزی ممتاز به صورت مرحله به مرحله با ذکر مواد مورد نیاز.

تن ماهی با چاشنی خردل و نعناع

آموزش پخت تن ماهی با چاشنی خردل و نعناع

تن ماهی با چاشنی خردل و نعناع

آموزش پخت تن ماهی با چاشنی خردل و نعناع از کتاب آموزش آشپزی ممتاز به صورت مرحله به مرحله با ذکر مواد مورد نیاز.

ماهی کباب به روش هلندی

آموزش پخت ماهی کباب به روش هلندی

ماهی کباب به روش هلندی

آموزش پخت ماهی کباب به روش هلندی از کتاب آموزش آشپزی ممتاز به صورت مرحله به مرحله با ذکر مواد مورد نیاز.

ماهی سوف یا قزل آلا با سس بشامل

آموزش پخت ماهی سوف یا قزل آلا با سس بشامل

ماهی سوف یا قزل آلا با سس بشامل

آموزش پخت ماهی سوف یا قزل آلا با سس بشامل از کتاب آموزش آشپزی ممتاز به صورت مرحله به مرحله با ذکر مواد مورد نیاز به صورت مرحله به مرحله .

ماهی سفید یا سوف با تزیین پوره رنگی

آموزش پخت ماهی سفید یا سوف با تزیین پوره رنگی

ماهی سفید یا سوف با تزیین پوره رنگی

آموزش پخت ماهی سفید یا سوف با تزیین پوره رنگی از کتاب آموزش آشپزی ممتاز به صورت مرحله به مرحله با ذکر مواد مورد نیاز.

ماهی سفید یا سوف با تزیین پوره رنگی

آموزش پخت ماهی سفید یا سوف با تزیین پوره رنگی

ماهی سفید یا سوف با تزیین پوره رنگی

آموزش پخت ماهی سفید یا سوف با تزیین پوره رنگی از کتاب آموزش آشپزی ممتاز به صورت مرحله به مرحله با ذکر مواد مورد نیاز.

ماهی سفید سرد با تزیین سالاد روس

آموزش پخت ماهی سفید سرد با تزیین سالاد روس

ماهی سفید سرد با تزیین سالاد روس

آموزش پخت ماهی سفید سرد با تزیین سالاد روس از کتاب آموزش آشپزی ممتاز به صورت مرحله به مرحله با ذکر مواد مورد نیاز.

ماهی خوابانده

آموزش پخت ماهی خوابانده

ماهی خوابانده

آموزش پخت ماهی خوابانده از کتاب آموزش آشپزی ممتاز به صورت مرحله به مرحله با ذکر مواد مورد نیاز.

کروکت مرغ

آموزش پخت کروکت مرغ

کروکت مرغ

آموزش پخت کروکت مرغ از کتاب آموزش آشپزی ممتاز به صورت مرحله به مرحله با ذکر مواد مورد نیاز.

کتلت ماهی

آموزش پخت کتلت ماهی

کتلت ماهی

آموزش پخت کتلت ماهی از کتاب آموزش آشپزی ممتاز به صورت مرحله به مرحله با ذکر مواد مورد نیاز.

 میگو و مارچوبه

آموزش پخت ژله میگو و مارچوبه

میگو و مارچوبه

آموزش پخت ژله میگو و مارچوبه از کتاب آموزش آشپزی ممتاز به صورت مرحله به مرحله با ذکر مواد مورد نیاز.

رولت مرغ

آموزش پخت رولت مرغ

رولت مرغ

آموزش پخت رولت مرغ از کتاب آموزش آشپزی ممتاز به صورت مرحله به مرحله با ذکر مواد مورد نیاز.

خوراک مرغ با قارچ

آموزش پخت خوراک مرغ با قارچ

خوراک مرغ با قارچ

آموزش پخت خوراک مرغ با قارچ از کتاب آموزش آشپزی ممتاز به صورت مرحله به مرحله با ذکر مواد مورد نیاز.

خوراک فیله مرغ

آموزش پخت خوراک فیله مرغ

خوراک فیله مرغ

آموزش پخت خوراک فیله مرغ از کتاب آموزش آشپزی ممتاز به صورت مرحله به مرحله با ذکر مواد مورد نیاز.

بوقلمون سرخ شده

آموزش پخت بوقلمون سرخ شده

بوقلمون سرخ شده

آموزش پخت بوقلمون سرخ شده از کتاب آموزش آشپزی ممتاز به صورت مرحله به مرحله با ذکر مواد مورد نیاز.

کوفته مرغ

آموزش پخت کوفته مرغ

کوفته مرغ

آموزش پخت کوفته مرغ از کتاب آموزش آشپزی ممتاز به صورت مرحله به مرحله با ذکر مواد مورد نیاز.

طلا کوله

آموزش پخت طلا کوله

طلا کوله

آموزش پخت طلا کوله از کتاب آموزش آشپزی ممتاز به صورت مرحله به مرحله با ذکر مواد مورد نیاز.

خوراک جوجه و فلفل هندی

آموزش پخت خوراک جوجه و فلفل هندی

خوراک جوجه و فلفل هندی

آموزش پخت خوراک جوجه و فلفل هندی از کتاب آموزش آشپزی ممتاز به صورت مرحله به مرحله با ذکر مواد مورد نیاز.

بنیه مرغ

آموزش پخت بنیه مرغ

بنیه مرغ

آموزش پخت بنیه مرغ از کتاب آموزش آشپزی ممتاز به صورت مرحله به مرحله با ذکر مواد مورد نیاز.

مرغ سرخ شده در فر

آموزش پخت مرغ سرخ شده در فر

مرغ سرخ شده در فر

آموزش پخت مرغ سرخ شده در فر از کتاب آموزش آشپزی ممتاز به صورت مرحله به مرحله با ذکر مواد مورد نیاز.