نمایش 24 محصول

نان گردویی

آموزش پخت نان گردویی

نان گردویی

آموزش پخت نان گردویی از کتاب آموزش آشپزی ممتاز به صورت مرحله به مرحله با ذکر مواد مورد نیاز.

میگو و سس با مایکروویو

آموزش پخت میگو و سس با مایکروویو

میگو و سس با مایکروویو

آموزش پخت میگو و سس با مایکروویو از کتاب آموزش آشپزی ممتاز به صورت مرحله به مرحله با ذکر مواد مورد نیاز.

کیک شکلاتی

آموزش پخت کیک شکلاتی

کیک شکلاتی

آموزش پخت کیک شکلاتی از کتاب آموزش آشپزی ممتاز به صورت مرحله به مرحله با ذکر مواد مورد نیاز.

کمپوت هلو

آموزش پخت کمپوت هلو

کمپوت هلو

آموزش پخت کمپوت هلو از کتاب آموزش آشپزی ممتاز به صورت مرحله به مرحله با ذکر مواد مورد نیاز.

کمپوت سیب

آموزش پخت کمپوت سیب

کمپوت سیب

آموزش پخت کمپوت سیب از کتاب آموزش آشپزی ممتاز به صورت مرحله به مرحله با ذکر مواد مورد نیاز.

 کمپوت زردآل

آموزش پخت کمپوت زردآلو

کمپوت زردآل

آموزش پخت کمپوت زردآلو از کتاب آموزش آشپزی ممتاز به صورت مرحله به مرحله با ذکر مواد مورد نیاز.

کمپوت آلبالو

آموزش پخت کمپوت آلبالو

کمپوت آلبالو

آموزش پخت کمپوت آلبالو از کتاب آموزش آشپزی ممتاز به صورت مرحله به مرحله با ذکر مواد مورد نیاز.

 فرنی با مایکرووی

آموزش پخت فرنی با مایکروویو

فرنی با مایکرووی

آموزش پخت فرنی با مایکروویواز کتاب آموزش آشپزی ممتاز به صورت مرحله به مرحله با ذکر مواد مورد نیاز.

طبخ ماهی با مایکروویو

آموزش پخت طبخ ماهی با مایکروویو

طبخ ماهی با مایکروویو

آموزش پخت طبخ ماهی با مایکروویواز کتاب آموزش آشپزی ممتاز به صورت مرحله به مرحله با ذکر مواد مورد نیاز.

طبخ ساده مرغ با مایکروویو

آموزش پخت طبخ ساده مرغ با مایکروویو

طبخ ساده مرغ با مایکروویو

آموزش پخت طبخ ساده مرغ با مایکروویواز کتاب آموزش آشپزی ممتاز به صورت مرحله به مرحله با ذکر مواد مورد نیاز.

 شیر برنج با مایکروویو

آموزش پخت شیر برنج با مایکروویو

شیر برنج با مایکروویو

آموزش پخت شیر برنج با مایکروویواز کتاب آموزش آشپزی ممتاز به صورت مرحله به مرحله با ذکر مواد مورد نیاز.

دلمه گوجه فرنگی با مایکروویو

آموزش پخت دلمه گوجه فرنگی با مایکروویو

دلمه گوجه فرنگی با مایکروویو

آموزش پخت دلمه گوجه فرنگی با مایکروویو از کتاب آموزش آشپزی ممتاز به صورت مرحله به مرحله با ذکر مواد مورد نیاز.

خوراک مرغ مکزیکی با مایکروویو

آموزش پخت خوراک مرغ مکزیکی با مایکروویو

خوراک مرغ مکزیکی با مایکروویو

آموزش پخت خوراک مرغ مکزیکی با مایکروویو از کتاب آموزش آشپزی ممتاز به صورت مرحله به مرحله با ذکر مواد مورد نیاز.

پیاز داغ با مایکروویو

آموزش پخت پیاز داغ با مایکروویو

پیاز داغ با مایکروویو

آموزش پخت پیاز داغ با مایکروویو از کتاب آموزش آشپزی ممتاز به صورت مرحله به مرحله با ذکر مواد مورد نیاز.

پوره سیب زمینی

آموزش پخت پوره سیب زمینی

پوره سیب زمینی

آموزش پخت پوره سیب زمینی از کتاب آموزش آشپزی ممتاز به صورت مرحله به مرحله با ذکر مواد مورد نیاز.

پای پوره سیب زمینی با مایکروویو

آموزش پخت پای پوره سیب زمینی با مایکروویو

پای پوره سیب زمینی با مایکروویو

آموزش پخت پای پوره سیب زمینی با مایکروویواز کتاب آموزش آشپزی ممتاز به صورت مرحله به مرحله با ذکر مواد مورد نیاز.

اسپاگتی با مایکروویو

آموزش پخت اسپاگتی با مایکروویو

اسپاگتی با مایکروویو

آموزش پخت اسپاگتی با مایکروویو از کتاب آموزش آشپزی ممتاز به صورت مرحله به مرحله با ذکر مواد مورد نیاز.

نیمرو با مایکروویو

آموزش پخت نیمرو با مایکروویو

نیمرو با مایکروویو

آموزش پخت نیمرو با مایکروویو از کتاب آموزش آشپزی ممتاز به صورت مرحله به مرحله با ذکر مواد مورد نیاز.

میگوکبابی با کیوی

آموزش پخت میگوکبابی با کیوی

میگوکبابی با کیوی

آموزش پخت میگوکبابی با کیوی از کتاب آموزش آشپزی ممتاز به صورت مرحله به مرحله با ذکر مواد مورد نیاز.

میگو کاری

آموزش پخت میگو کاری

میگو کاری

آموزش پخت میگو کاری از کتاب آموزش آشپزی ممتاز به صورت مرحله به مرحله با ذکر مواد مورد نیاز.

میگو پفکی

آموزش پخت میگو پفکی

میگو پفکی

آموزش پخت میگو پفکی از کتاب آموزش آشپزی ممتاز به صورت مرحله به مرحله با ذکر مواد مورد نیاز.

میگو با کرفس

آموزش پخت میگو با کرفس

میگو با کرفس

آموزش پخت میگو با کرفس از کتاب آموزش آشپزی ممتاز به صورت مرحله به مرحله با ذکر مواد مورد نیاز.

میگو با سس هندی

آموزش پخت میگو با سس هندی

میگو با سس هندی

آموزش پخت میگو با سس هندی از کتاب آموزش آشپزی ممتاز به صورت مرحله به مرحله با ذکر مواد مورد نیاز.

ماهی کباب تره

آموزش پخت ماهی کباب تره

ماهی کباب تره

آموزش پخت ماهی کباب تره از کتاب آموزش آشپزی ممتاز به صورت مرحله به مرحله با ذکر مواد مورد نیاز.