نمایش 24 محصول

آموزش دوخت لباس حاملگی به همراه الگو

آموزش الگوی لباس حاملگی

آموزش دوخت لباس حاملگی به همراه الگو

آموزش دوخت لباس حاملگی به همراه الگو

آموزش الگوی بلوز یقه خشتی

آموزش الگوی یقه خشتی

آموزش الگوی بلوز یقه خشتی

آموزش الگوی بلوز یقه خشتی

آموزش الگوی بلوز ساده یقه هفت

آموزش الگوی یقه هفت

آموزش الگوی بلوز ساده یقه هفت

آموزش الگوی بلوز ساده یقه هفت

آموزش ساده الگوی بالا تنه

آموزش الگوی بالا تنه

آموزش ساده الگوی بالا تنه

آموزش ساده الگوی بالا تنه

آموزش دوخت دامن شلواری به همراه الگو

آموزش دوخت دامن شلواری

آموزش دوخت دامن شلواری به همراه الگو

آموزش دوخت دامن شلواری به همراه الگو

آموزش دوخت دامن لنگی به همراه الگو

آموزش دوخت دامن لنگی

آموزش دوخت دامن لنگی به همراه الگو

آموزش دوخت دامن لنگی به همراه الگو

آموزش دوخت دامن هشت ترک همراه الگو

آموزش دوخت دامن هشت ترک

آموزش دوخت دامن هشت ترک همراه الگو

آموزش دوخت دامن هشت ترک همراه الگو

آموزش دوخت دامن گرد چادر نمازی همراه با الگو

آموزش دوخت دامن تمام گرد بدون درز

آموزش دوخت دامن گرد چادر نمازی همراه با الگو

آموزش دوخت دامن گرد چادر نمازی همراه با الگو

آموزش دوخت دامن تمام کلوش به همراه الگو

آموزش دوخت دامن کلوش

آموزش دوخت دامن تمام کلوش به همراه الگو

آموزش دوخت دامن تمام کلوش به همراه الگو

آموزش دوخت دامن نیم کلوش به همراه الگو

آموزش دوخت دامن نیم کلوش

آموزش دوخت دامن نیم کلوش به همراه الگو

آموزش دوخت دامن نیم کلوش به همراه الگو

آموزش دوختن دامن پیله جلو-پهلو- پشت به همراه الگو

آموزش دوخت دامن پیله ای

آموزش دوختن دامن پیله جلو-پهلو- پشت به همراه الگو

آموزش دوختن دامن پیله جلو-پهلو- پشت به همراه الگو

آموزش دوخت دامن خمره ای به همراه الگو

آموزش دوخت دامن خمره ای

آموزش دوخت دامن خمره ای به همراه الگو

آموزش دوخت دامن خمره ای به همراه الگو

آموزش دوخت دامن تنگ ساده به همراه الگو

آموزش دوخت دامن ساده

آموزش دوخت دامن تنگ ساده به همراه الگو

ابتدا نسبت به فراگیری دامن تنگ ساده که تقریبا جنبه پایه‌ای دارد اقدام نمایید زیرا شما را در فراگیری نحوه دوخت سایر دامن‌ها یاری خواهد کرد.

روش نخ کردن ماسوره

طریقه نخ کردن ماسوره

روش نخ کردن ماسوره

طریقه نخ کردن ماسوره

چگونگی نخ کردن سوزن چرخ

اصول نخ کردن چرخ خیاطی

چگونگی نخ کردن سوزن چرخ

چگونگی نخ کردن سوزن چرخ،اصل نخ کردن چرخ خیاطی

نکات ایمنی در مورد چرخ خیاطی

اصول استفاده از چرخ خیاطی

نکات ایمنی در مورد چرخ خیاطی

با توجه به مکانیسم چرخ خیاطی ها،باید نکاتی رادر هنگام شروع کاربا ماشین رعایت کرد

چرخ صنعتی،سردوز

چرخ های دوخت صنعتی برای خیاطی حرفه ای

چرخ صنعتی،سردوز

کاربرد چرخ های پیشرفته

چرخ خیاطی برقی،چرخ خیاطی دستی

ماشین دوخت (چرخ خیاطی)

چرخ خیاطی برقی،چرخ خیاطی دستی

بررسی ماشین ها دوخت

وسایل اتو کاری

لوازم لازم برای اتو کاری در خیاطی

وسایل اتو کاری

ابزارهای اتو کاری

انواع اتو

انواع اتو برای خیاطی

انواع اتو

کاربد اتو وانواع آن

انواع نخ ها

انواع نخ های لازم برای خیاطی

انواع نخ ها

بررسی انواع نخ های خیاطی

لوازم دوخت با دستی

وسایل دوخت دستی

لوازم دوخت با دستی

ابزارهای دوخت دستی

ابزار های خیاطی،پیستوله

پیستوله خیاطی

ابزار های خیاطی،پیستوله

کاربد پیستوله در خیاطی

لوازم اندازه گیری برای خیاطی

وسایل اندازه گیری خیاطی

لوازم اندازه گیری برای خیاطی

لوازم اندازه گیری برای خیاطی