نمایش 24 محصول

آموزش دوخت پیش بند آشپزخانه با الگو

آموزش دوخت پیش بند آشپزخانه

آموزش دوخت پیش بند آشپزخانه با الگو

آموزش خیاطی پیش بند آشپزخانه جیب دار به همراه الگو و به صورت تصویری و آموزش مرحله به مرحله

آموزش خیاطی-آموزش دوخت لباس بچه

آموزش دوخت لباس بچه

آموزش خیاطی-آموزش دوخت لباس بچه

آموزش خیاطی - آموزش دوخت لباس بچه، تمام قد 74 سانتي‌متر

آموزش خیاطی-آموزش دوخت سرهمی بچه

آموزش دوخت سرهمی بچه

آموزش خیاطی-آموزش دوخت سرهمی بچه

آموزش خیاطی - آموزش دوخت سرهمی بچه، تمام قد 80 سانتي‌متر

آموزش خیاطی - آموزش دوخت جليقه بچه

آموزش دوخت جليقه بچه

آموزش خیاطی - آموزش دوخت جليقه بچه

آموزش خیاطی - آموزش دوخت جليقه بچه، تمام قد 80 سانتي‌متر پارچه پنبه‌دوزي شده به طول 5/0 متر و عرض 120 سانتي‌متر – نوار براي مغزي لبه جلو و دور يقه به طول 95 سانتي‌متر و به عرض 2 سانتي‌متر–3 عدد دكمه.

آموزش خیاطی - آموزش دوخت روپوش مدرسه پسرانه

آموزش دوخت روپوش پسرانه

آموزش خیاطی - آموزش دوخت روپوش مدرسه پسرانه

آموزش خیاطی - آموزش دوخت روپوش مدرسه پسرانه روپوش پسرانه اندازه تمام قد 134 سانتي‌متر مقدار پارچه: پارچه ترگال، به طول 1 متر و به عرض 140 سانتي‌متر–7 عدد دكمه منگنه‌اي يا معمولي– مقداري لايي چسب.

آموزش خیاطی-آموزش دوخت پیراهن مردانه

آموزش دوخت پیراهن مردانه

آموزش خیاطی-آموزش دوخت پیراهن مردانه

آموزش دوخت پيراهن پسرانه اندازه تمام قد 122 سانتي‌متر

آموزش خیاطی - دوخت روپوش دخترانه اندازه تمام قد 128 سانتي‌متر

آموزش دوخت مانتو دخترانه

آموزش خیاطی - دوخت روپوش دخترانه اندازه تمام قد 128 سانتي‌متر

آموزش خیاطی - دوخت روپوش دخترانه اندازه تمام قد 128 سانتي‌متر

آموزش خیاطی-دوخت پيراهن دخترانه

آموزش دوخت پیراهن دخترانه

آموزش خیاطی-دوخت پيراهن دخترانه

آموزش خیاطی-دوخت پيراهن دخترانه

آموزش خیاطی-دوخت مقنعه چانه‌دار

آموزش دوخت مقنعه چانه دار

آموزش خیاطی-دوخت مقنعه چانه‌دار

آموزش خیاطی-دوخت مقنعه چانه‌دار

آموزش خیاطی - دوخت مقنعه آبشاری (قیفی)

آموزش دوخت مقنعه

آموزش خیاطی - دوخت مقنعه آبشاری (قیفی)

آموزش خیاطی - دوخت مقنعه آبشاری (قیفی)

آموزش خیاطی - آموزش دوخت چادر

آموزش دوخت چادر

آموزش خیاطی - آموزش دوخت چادر

آموزش خیاطی - آموزش دوخت چادر

آموزش خیاطی-دوخت شلوار راحتی (پیژامه)همراه با الگو

آموزش دوخت شلوار راحتی

آموزش خیاطی-دوخت شلوار راحتی (پیژامه)همراه با الگو

آموزش خیاطی-دوخت شلوار راحتی (پیژامه)همراه با الگو

آموزش خیاطی - دوخت آستین به همراه الگو

آموزش دوخت آستین

آموزش خیاطی - دوخت آستین به همراه الگو

آموزش خیاطی - دوخت آستین به همراه الگو

آموزش خیاطی - آموزش دوخت کت برش‌ دار همراه الگو

آموزش دوخت کت برش دار

آموزش خیاطی - آموزش دوخت کت برش‌ دار همراه الگو

آموزش خیاطی - آموزش دوخت کت برش‌ دار همراه الگو

آموزش خیاطی - دوخت بلوز یقه گرد یقه ب ب همراه با الگو

آموزش دوخت یقه ب ب

آموزش خیاطی - دوخت بلوز یقه گرد یقه ب ب همراه با الگو

آموزش خیاطی - دوخت بلوز یقه گرد یقه ب ب همراه با الگو

آمزش خیاطی - آموزش دوخت یقه مردانه ساده و نوک تیز به همراه الگو

آموزش دوخت یقه مردانه

آمزش خیاطی - آموزش دوخت یقه مردانه ساده و نوک تیز به همراه الگو

آمزش خیاطی - آموزش دوخت یقه مردانه ساده و نوک تیز به همراه الگو

آموزش خیاطی-دوخت یقه انگیلیسی سرخود همراه با الگو

آموزش دوخت یقه انگیلیسی

آموزش خیاطی-دوخت یقه انگیلیسی سرخود همراه با الگو

آموزش خیاطی-دوخت یقه انگیلیسی سرخود همراه با الگو

آموزش دوخت شلوار راسته ساده به همراه الگو

آموزش دوخت شلوار

آموزش دوخت شلوار راسته ساده به همراه الگو

آموزش دوخت  یقه آمریکایی به همراه الگو

آموزش دوخت بلوز یقه آمریکایی

آموزش دوخت یقه آمریکایی به همراه الگو

آموزش دوخت یقه آمریکایی به همراه الگو

آموزش دوخت بلوز یقه آرشال به همراه الگو

آموزش دوخت بلوز یقه آرشال

آموزش دوخت بلوز یقه آرشال به همراه الگو

آموزش دوخت بلوز یقه آرشال به همراه الگو

آموزش دوخت بلوز جلو باز یقه گرد همراه با الگو

آموزش دوخت بلوز جلو باز

آموزش دوخت بلوز جلو باز یقه گرد همراه با الگو

آموزش دوخت بلوز جلو باز یقه گرد همراه با الگو

آموزش دوخت بلوز ترک (برشدار) یقه دلبری به همراه الگو

آموزش دوخت بلوز ترک دار

آموزش دوخت بلوز ترک (برشدار) یقه دلبری به همراه الگو

آموزش دوخت بلوز ترک (برشدار) یقه دلبری به همراه الگو

آموزش دوخت بلوز یقه دلبری جلو باز همراه با الگو

آموزش دوخت بلوز یقه دلبری

آموزش دوخت بلوز یقه دلبری جلو باز همراه با الگو

آموزش دوخت بلوز یقه دلبری جلو باز

آموزش دوخت بلوز یقه گرد همراه با الگو

آموزش دوخت بلوز یقه گرد

آموزش دوخت بلوز یقه گرد همراه با الگو

آموزش دوخت بلوز یقه گرد همراه با الگو