نمایش 24 محصول

شیرینی باسلوق

آموزش پخت شیرینی باسلوق

شیرینی باسلوق

آموزش پخت شیرینی باسلوق از کتاب آموزش آشپزی ممتاز به صورت مرحله به مرحله با ذکر مواد مورد نیاز.

شکلات سوئیسی

آموزش پخت شکلات سوئیسی

شکلات سوئیسی

آموزش پخت شکلات سوئیسی از کتاب آموزش آشپزی ممتاز به صورت مرحله به مرحله با ذکر مواد مورد نیاز.

ستاره های دارچینی

آموزش پخت ستاره های دارچینی

ستاره های دارچینی

آموزش پخت ستاره های دارچینی از کتاب آموزش آشپزی ممتاز به صورت مرحله به مرحله با ذکر مواد مورد نیاز.

تارت آلبالوی وینی

آموزش پخت تارت آلبالوی وینی

تارت آلبالوی وینی

آموزش پخت تارت آلبالوی وینی از کتاب آموزش آشپزی ممتاز به صورت مرحله به مرحله با ذکر مواد مورد نیاز.

بیسکویت ماسه ای

آموزش پخت بیسکویت ماسه ای

بیسکویت ماسه ای

آموزش پخت بیسکویت ماسه ای از کتاب آموزش آشپزی ممتاز به صورت مرحله به مرحله با ذکر مواد مورد نیاز.

باقلوا

آموزش پخت باقلوا

باقلوا

آموزش پخت باقلوا از کتاب آموزش آشپزی ممتاز به صورت مرحله به مرحله با ذکر مواد مورد نیاز.

سوهان عسلی

آموزش پخت سوهان عسلی

سوهان عسلی

آموزش پخت سوهان عسلی از کتاب آموزش آشپزی ممتاز به صورت مرحله به مرحله با ذکر مواد مورد نیاز.

خارپشت شکلاتی کوچک

آموزش پخت خارپشت شکلاتی کوچک

خارپشت شکلاتی کوچک

آموزش پخت خارپشت شکلاتی کوچک از کتاب آموزش آشپزی ممتاز به صورت مرحله به مرحله با ذکر مواد مورد نیاز.

حلوا

آموزش پخت حلوا

حلوا

آموزش پخت حلوا از کتاب آموزش آشپزی ممتاز به صورت مرحله به مرحله با ذکر مواد مورد نیاز.

پای لیمو ترش

آموزش پخت پای لیمو ترش

پای لیمو ترش

آموزش پخت پای لیمو ترش از کتاب آموزش آشپزی ممتاز به صورت مرحله به مرحله با ذکر مواد مورد نیاز.

پای سیب یا زرد آلو

آموزش پخت پای سیب یا زرد آلو

پای سیب یا زرد آلو

آموزش پخت پای سیب یا زرد آلو از کتاب آموزش آشپزی ممتاز به صورت مرحله به مرحله با ذکر مواد مورد نیاز.

پای سیب

آموزش پخت پای سیب

پای سیب

آموزش پخت پای سیب از کتاب آموزش آشپزی ممتاز به صورت مرحله به مرحله با ذکر مواد مورد نیاز.

 پای توت فرنگی

آموزش پخت پای توت فرنگی

پای توت فرنگی

آموزش پخت پای توت فرنگی از کتاب آموزش آشپزی ممتاز به صورت مرحله به مرحله با ذکر مواد مورد نیاز.

بچه اردک های عید پاک

آموزش پخت بچه اردک های عید پاک

بچه اردک های عید پاک

آموزش پخت بچه اردک های عید پاک از کتاب آموزش آشپزی ممتاز به صورت مرحله به مرحله با ذکر مواد مورد نیاز.

الفبای شیرینی

آموزش پخت الفبای شیرینی

الفبای شیرینی

آموزش پخت الفبای شیرینی از کتاب آموزش آشپزی ممتاز به صورت مرحله به مرحله با ذکر مواد مورد نیاز.

آموزش دوخت دامن کلوش کله قندی همراه الگو

آموزش دوخت دامن کلوش کله قندی

آموزش دوخت دامن کلوش کله قندی همراه الگو

آموزش دوخت دامن کلوش کله قندی از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.

آموزش دوخت دامن پیله پشت همراه الگو

آموزش دوخت دامن پیله پشت

آموزش دوخت دامن پیله پشت همراه الگو

آموزش دوخت دامن پیله پشت از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.

آموزش دوخت چین شستی به همراه الگو

آموزش دوخت چین شستی

آموزش دوخت چین شستی به همراه الگو

آموزش دوخت چین شستی از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.

آموزش دوخت ملافه تشک خوش خواب به همراه الگو

آموزش دوخت ملافه تشک

آموزش دوخت ملافه تشک خوش خواب به همراه الگو

آموزش دوخت ملافه تشک خوش خواب از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.

آموزش رفع کشیدگی بازوی لباس به همراه الگو

آموزش رفع کشیدگی

آموزش رفع کشیدگی بازوی لباس به همراه الگو

آموزش رفع کشیدگی بازوی لباس از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.

آموزش تبدیل دامن مدل کلوش به صورت مدل چهار ترک به همراه الگو

آموزش تبدیل مدل کلوش به چهار ترک

آموزش تبدیل دامن مدل کلوش به صورت مدل چهار ترک به همراه الگو

آموزش تبدیل دامن مدل کلوش به صورت مدل چهار ترک از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.

آموزش کوتاه کردن شلوار جین به همراه الگو

آموزش کوتاه کردن شلوار

آموزش کوتاه کردن شلوار جین به همراه الگو

آموزش کوتاه کردن شلوار جین از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.

آموزش دوخت دامن جیب دار به همراه الگو

آموزش دوخت دامن جیب دار

آموزش دوخت دامن جیب دار به همراه الگو

آموزش دوخت دامن جیب دار از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.

آموزش دوخت دامن ترک به همراه الگو

آموزش دوخت دامن ترک

آموزش دوخت دامن ترک به همراه الگو

آموزش دوخت دامن ترک از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.