نمایش 24 محصول

طرز پخت خوراک فیله گوساله ترش و شیرین

آموزش پخت خوراک فیله گوساله

طرز پخت خوراک فیله گوساله ترش و شیرین

آموزش آشپزی، آموزش طرز پخت خوراک فیله گوساله ترش و شیرین به صورت مرحله به مرحله و با ذکر مواد لازم برای پخت این غذا

طرز پخت خوراک سیب آلگوئی

آموزش پخت خوراک سیب آلگوئی

طرز پخت خوراک سیب آلگوئی

آموزش آشپزی، آموزش طرز پخت خوراک سیب آلگوئی به صورت مرحله به مرحله و با ذکر مواد لازم برای پخت این غذا

طرز پخت خوراک راسته گوسفند

آموزش پخت خوراک راسته گوسفند

طرز پخت خوراک راسته گوسفند

آموزش آشپزی، آموزش طرز پخت خوراک راسته گوسفند به صورت مرحله به مرحله و با ذکر مواد لازم برای پخت این غذا

طرز پخت خوراک جگر سفید ترش

آموزش پخت خوراک جگر سفید ترش

طرز پخت خوراک جگر سفید ترش

آموزش آشپزی، آموزش طرز پخت خوراک جگر سفید ترش به صورت مرحله به مرحله و با ذکر مواد لازم برای پخت این غذا

آموزش طرز پخت حلقه ژامبون دیلین بورگری

طرز پخت حلقه ژامبون

آموزش طرز پخت حلقه ژامبون دیلین بورگری

آموزش آشپزی، آموزش طرز پخت حلقه ژامبون دیلین بورگری به صورت مرحله به مرحله و با ذکر مواد لازم برای پخت این غذا

آموزش طرز پخت بره درسته شکم پر

طرز پخت بره درسته

آموزش طرز پخت بره درسته شکم پر

آموزش آشپزی، آموزش طرز پخت بره درسته شکم پر به صورت مرحله به مرحله و با ذکر مواد لازم برای پخت این غذا

آموزش درست کردن گل سینه

آموزش گل سینه

آموزش درست کردن گل سینه

آموزش خیاطی، آموزش درست کردن گل سینه با توضیحات کامل استاد خیاطی خانم سیما عمرانی و با استفاده از تصویر مرحله به مرحله کار

آموزش دوخت تونیک ساده

آموزش دوخت تونیک

آموزش دوخت تونیک ساده

آموزش خیاطی، آموزش دوخت تونیک با توضیحات کامل استاد خیاطی خانم سیما عمرانی و با استفاده از تصویر مرحله به مرحله کار

آموزش دوخت بلوز یقه گره ای

آموزش دوخت بلوز مدل گره ای

آموزش دوخت بلوز یقه گره ای

آموزش خیاطی، آموزش دوخت بلوز یقه گره ای با توضیحات کامل استاد خیاطی خانم سیما عمرانی و با استفاده از تصویر مرحله به مرحله کار

آموزش دوخت یقه دراپه یقه شل یقه افتاده

آموزش دوخت یقه دراپه

آموزش دوخت یقه دراپه یقه شل یقه افتاده

آموزش خیاطی، آموزش دوخت یقه دراپه یا یقه شل یا یقه افتاده لباس با توضیحات کامل استاد خیاطی خانم سیما عمرانی و با استفاده از تصویر مرحله به مرحله کار

آموزش دوخت کمر لباس

آموزش کمر دوزی

آموزش دوخت کمر لباس

آموزش خیاطی، آموزش دوخت دوخت کمر لباس با توضیحات کامل استاد خیاطی خانم سیما عمرانی و با استفاده از تصویر مرحله به مرحله کار و نکته مهم دو مورد دوخت کمر لباس

آموزش الگو دوخت دامن کلوش

آموزش دوخت دامن کلوش

آموزش الگو دوخت دامن کلوش

آموزش خیاطی، آموزش دوخت دامن کلوش با توضیحات کامل استاد خیاطی خانم سیما عمرانی و با استفاده از تصویر مرحله به مرحله کار و نکته مهم دو مورد دامن کلوش

آموزش الگو دوخت دامن شلواری

آموزش دوخت دامن شلواری

آموزش الگو دوخت دامن شلواری

آموزش خیاطی، آموزش دوخت دامن شلواری  با توضیحات کامل استاد خیاطی خانم سیما عمرانی و با استفاده از تصویر مرحله به مرحله کار

آموزش الگو دوخت بلوز چپ و راستی

آموزش دوخت بلوز چپ و راستی

آموزش الگو دوخت بلوز چپ و راستی

آموزش خیاطی، بلوز یا پیراهن ثریایی یا چپ و راستی با توضیحات کامل استاد خیاطی خانم سیما عمرانی و با استفاده از تصویر مراحل کار

طرز پخت کوفته نخود چی

آموزش پخت کوفته نخود چی

طرز پخت کوفته نخود چی

آموزش آشپزی، آموزش طرز پخت کوفته نخود چی به صورت ساده ، آسان و مرحله به مرحله با ذکر مواد لازم برای تهیه این غذا از کتاب آشپزی ممتاز نوشته سارا احمدی

طرز پخت کوفته ریزه

آموزش پخت کوفته ریزه

طرز پخت کوفته ریزه

آموزش آشپزی، آموزش طرز پخت کوفته ریزه به صورت ساده ، آسان و مرحله به مرحله با ذکر مواد لازم برای تهیه این غذا از کتاب آشپزی ممتاز نوشته سارا احمدی

طرز پخت کوفته تبریزی

آموزش پخت کوفته تبریزی

طرز پخت کوفته تبریزی

آموزش آشپزی، آموزش طرز پخت کوفته تبریزی به صورت ساده ، آسان و مرحله به مرحله با ذکر مواد لازم برای تهیه این غذا از کتاب آشپزی ممتاز نوشته سارا احمدی

طرز پخت کوفته برنجی

آموزش پخت کوفته برنجی

طرز پخت کوفته برنجی

آموزش آشپزی، آموزش طرز پخت کوفته برنجی به صورت ساده ، آسان و مرحله به مرحله با ذکر مواد لازم برای تهیه این غذا از کتاب آشپزی ممتاز

طرز پخت زبان گاو گوسفند

آموزش پخت زبان

طرز پخت زبان گاو گوسفند

آموزش آشپزی، آموزش طرز پخت زبان گاو یا گوسفند به صورت ساده ، آسان و مرحله به مرحله با ذکر مواد لازم برای تهیه این غذا از کتاب آشپزی ممتاز

طرز پخت رولت مغز

آموزش پخت رولت مغز

طرز پخت رولت مغز

آموزش آشپزی، آموزش طرز پخت رولت مغز به صورت ساده ، آسان و مرحله به مرحله با ذکر مواد لازم برای تهیه این غذا از کتاب آشپزی ممتاز

طرز پخت خوراک مغز

آموزش پخت خوراک مغز

طرز پخت خوراک مغز

آموزش آشپزی، آموزش طرز پخت خوراک مغز به صورت ساده ، آسان و مرحله به مرحله با ذکر مواد لازم برای تهیه این غذا از کتاب آشپزی ممتاز

آموزش پخت خوراک قلوه

طرز پخت خوراک قلوه

آموزش پخت خوراک قلوه

آموزش آشپزی، آموزش طرز پخت خوراک قلوه به صورت ساده ، آسان و مرحله به مرحله با ذکر مواد لازم برای تهیه این غذا از کتاب آشپزی ممتاز

طرز پخت خوراک دل

آموزش پخت خوراک دل

طرز پخت خوراک دل

آموزش آشپزی، آموزش طرز پخت خوراک دل گوسفند با قارچ و هویج به صورت ساده ، آسان و مرحله به مرحله با ذکر مواد لازم برای تهیه این غذا

طرز پخت خوراک دل گوسفند

آموزش پخت خوراک دل گوسفند

طرز پخت خوراک دل گوسفند

آموزش آشپزی، آموزش طرز پخت خوراک دل گوسفند به صورت ساده ، آسان و مرحله به مرحله با ذکر مواد لازم برای تهیه این غذا