نمایش 24 محصول

طرز پخت شنیتسل گوشت گوساله

آموزش پخت شنیتسل

طرز پخت شنیتسل گوشت گوساله

آموزش آشپزی، آموزش طرز پخت شنیتسل  با گوشت راسته گوساله ی جوان به صورت مرحله به مرحله و با ذکر مواد لازم برای پخت این غذا

طرز پخت ژیگوی گوساله

آموزش پخت ژیگوی گوساله

طرز پخت ژیگوی گوساله

آموزش آشپزی، آموزش طرز پخت ژیگوی گوساله با گوشت ران گوساله ی جوان به صورت مرحله به مرحله و با ذکر مواد لازم برای پخت این غذا

طرز پخت رولت گوشت با سس آلو

آموزش پخت رولت گوشت

طرز پخت رولت گوشت با سس آلو

آموزش آشپزی، آموزش طرز پخت  رولت گوشت با سس آلو با گوشت گوساله به صورت مرحله به مرحله و با ذکر مواد لازم برای پخت این غذا

طرز پخت خوراک ماهیچه راگو

آموزش پخت خوراک ماهیچه

طرز پخت خوراک ماهیچه راگو

آموزش آشپزی، آموزش طرز پخت خوراک ماهیچه راگو با گوشت مغز ران بدون استخوان به صورت مرحله به مرحله و با ذکر مواد لازم برای پخت این غذا

طرز پخت خورشت مهاراجه هندی

آموزش پخت خورشت مهاراجه

طرز پخت خورشت مهاراجه هندی

آموزش آشپزی، آموزش طرز پخت خورشت مهاراجه  با گوشت مرغ به صورت مرحله به مرحله و با ذکر مواد لازم برای پخت این غذا

طرز پخت خورشت کرفس

آموزش پخت خورشت کرفس

طرز پخت خورشت کرفس

آموزش آشپزی، آموزش طرز پخت خورشت کرفس  با گوشت گوساله یا گوسفند به صورت مرحله به مرحله و با ذکر مواد لازم برای پخت این غذا

طرز پخت خورشت قیمه

آموزش پخت خورشت قیمه

طرز پخت خورشت قیمه

آموزش آشپزی، آموزش طرز پخت خورشت قیمه با گوشت مغز ران گوساله یا گوسفند به صورت مرحله به مرحله و با ذکر مواد لازم برای پخت این غذا

آموزش پخت خورشت قورمه سبزی

طرز پخت خورشت قورمه سبزی

آموزش پخت خورشت قورمه سبزی

آموزش آشپزی، آموزش طرز پخت خورشت قورمه سبزی با گوشت خورشتی بدون استخوان گاو یا گوسفند به صورت مرحله به مرحله و با ذکر مواد لازم برای پخت این غذا

طرز پخت خورشت قارچ مرغ

آموزش پخت خورشت قارچ

طرز پخت خورشت قارچ مرغ

آموزش آشپزی، آموزش طرز پخت خورشت قارچ و مرغ با گوشت مرغ به صورت مرحله به مرحله و با ذکر مواد لازم برای پخت این غذا

طرز پخت خورشت فسنجان

آموزش پخت خورشت فسنجان

طرز پخت خورشت فسنجان

آموزش آشپزی، آموزش طرز پخت خورشت فسنجان با گوشت مرغ به صورت مرحله به مرحله و با ذکر مواد لازم برای پخت این غذا

طرز پخت خورشت بامیه

آموزش پخت خورشت بامیه

طرز پخت خورشت بامیه

آموزش آشپزی، آموزش طرز پخت خورشت بامیه با گوشت آبگوشتی گوسفند یا گاو به صورت مرحله به مرحله و با ذکر مواد لازم برای پخت این غذا

طرز پخت خورش آلو اسفناج

آموزش پخت خورش آلو اسفناج

طرز پخت خورش آلو اسفناج

آموزش آشپزی، آموزش طرز پخت خورش آلو اسفناج با گوشت ماهیچه بدون استخوان به صورت مرحله به مرحله و با ذکر مواد لازم برای پخت این غذا

طرز پخت خوراک مرغ و میگو

آموزش پخت خوراک مرغ و میگو

طرز پخت خوراک مرغ و میگو

آموزش آشپزی، آموزش طرز پخت خوراک مرغ و میگو با گوشت ران مرغ و میگو به صورت مرحله به مرحله و با ذکر مواد لازم برای پخت این غذا

طرز پخت خوراک ماهیچه

آموزش پخت خوراک ماهیچه

طرز پخت خوراک ماهیچه

آموزش آشپزی، آموزش طرز پخت خوراک ماهیچه با گوشت ماهیچه گوسفندی به صورت مرحله به مرحله و با ذکر مواد لازم برای پخت این غذا

طرز پخت خوراک گوشت با ماست

آموزش پخت خوراک گوشت با ماست

طرز پخت خوراک گوشت با ماست

آموزش آشپزی، آموزش طرز پخت خوراک گوشت با ماست با گوشت گوسفند به صورت مرحله به مرحله و با ذکر مواد لازم برای پخت این غذا

طرز پخت قیمه ترکی

آموزش پخت قیمه ترکی

طرز پخت قیمه ترکی

آموزش آشپزی، آموزش طرز پخت قیمه ترکی با گوشت گوسفند به صورت مرحله به مرحله و با ذکر مواد لازم برای پخت این غذا

طرز پخت قلیه اسفناج

آموزش پخت قلیه اسفناج

طرز پخت قلیه اسفناج

آموزش آشپزی، آموزش طرز پخت قلیه اسفناج با گوشت چرخ کرده گاو یا گوسفند به صورت مرحله به مرحله و با ذکر مواد لازم برای پخت این غذا

طرز پخت خورش لوبیا سبز

آموزش پخت خورش لوبیا سبز

طرز پخت خورش لوبیا سبز

آموزش آشپزی، آموزش طرز پخت خورش لوبیا سبز با گوشت آبگوشتی گوسفند با گاو به صورت مرحله به مرحله و با ذکر مواد لازم برای پخت این غذا

طرز پخت خورش گوجه سبز

آموزش پخت خورش گوجه سبز

طرز پخت خورش گوجه سبز

آموزش آشپزی، آموزش طرز پخت خورش گوجه سبز  با گوشت گوسفند یا گاو به صورت مرحله به مرحله و با ذکر مواد لازم برای پخت این غذا

طرز پخت خورش ریواس

آموزش پخت خورش ریواس

طرز پخت خورش ریواس

آموزش آشپزی، آموزش طرز پخت خورش ریواس با گوشت گوسفند یا گاو به صورت مرحله به مرحله و با ذکر مواد لازم برای پخت این غذا

طرز پخت خورش باقالا

آموزش پخت خورش باقالا

طرز پخت خورش باقالا

آموزش آشپزی، آموزش طرز پخت خورش باقالا با گوشت ماهیچه و مغز ران به صورت مرحله به مرحله و با ذکر مواد لازم برای پخت این غذا

طرز پخت خورش بادمجان

آموزش پخت خورش بادمجان

طرز پخت خورش بادمجان

آموزش آشپزی، آموزش طرز پخت خورش بادمجان   با گوشت ماهیچه و مغز ران به صورت مرحله به مرحله و با ذکر مواد لازم برای پخت این غذا

طرز پخت خورش انار آویج

آموزش پخت خورش انار آویج

طرز پخت خورش انار آویج

آموزش آشپزی، آموزش طرز پخت خورش انار آویج  با گوشت مرغ به صورت مرحله به مرحله و با ذکر مواد لازم برای پخت این غذا

طرز پخت خورش آلو

آموزش پخت خورش آلو

طرز پخت خورش آلو

آموزش آشپزی، آموزش طرز پخت خورش آلو با گوشت مرغ به صورت مرحله به مرحله و با ذکر مواد لازم برای پخت این غذا