نمایش 24 محصول

آموزش الگو و دوخت سجاف یقه سارافون

آموزش دوخت سجاف یقه سارافون

آموزش الگو و دوخت سجاف یقه سارافون

آموزش الگو و دوخت سجاف یقه سارافون توسط استاد خیاطی خانم عمرانی به صورت تصویری و مرحله به مرحله .

آموزش دوخت یقه اسپورت

طریقه دوخت یقه اسپورت

آموزش دوخت یقه اسپورت

آموزش خیاطی، آموزش الگو و دوخت یقه اسپورت توسط استاد خیاطی خانم عمرانی به صورت ساده و آسان و حرحله به مرحله با استفاده از تصویر

آموزش برش دوخت یقه کراواتی

طریقه دوخت یقه کراواتی

آموزش برش دوخت یقه کراواتی

آموزش خیاطی، آموزش الگو و دوخت یقه کراواتی توسط استاد خیاطی خانم عمرانی به صورت ساده و آسان و حرحله به مرحله با استفاده از تصویر

آموزش برش دوخت یقه چین دار

طریقه دوخت یقه چین دار

آموزش برش دوخت یقه چین دار

آموزش خیاطی، آموزش الگو و دوخت یقه چین دار توسط استاد خیاطی خانم عمرانی به صورت ساده و آسان و حرحله به مرحله با استفاده از تصویر

آموزش برش دوخت آستین به لباس

طریقه دوخت آستین به لباس

آموزش برش دوخت آستین به لباس

آموزش خیاطی، آموزش دوخت آستین به لباس توسط استاد خیاطی خانم عمرانی به صورت ساده و آسان و حرحله به مرحله با استفاده از تصویر

آموزش برش دوخت شنل کلاه دار

آموزش دوخت شنل کلاه دار

آموزش برش دوخت شنل کلاه دار

آموزش خیاطی، آموزش الگو و دوخت یقه چین دار توسط استاد خیاطی خانم عمرانی به صورت ساده و آسان و حرحله به مرحله با استفاده از تصویر

آموزش برش دوخت یقه زیر لباس

آموزش دوخت یقه زیر

آموزش برش دوخت یقه زیر لباس

آموزش خیاطی، آموزش الگو و دوخت یقه زیر لباس توسط استاد خیاطی خانم عمرانی به صورت ساده و آسان و حرحله به مرحله با استفاده از تصویر

آموزش برش دوخت جیب مانتو

آموزش دوخت جیب مانتو

آموزش برش دوخت جیب مانتو

آموزش خیاطی، آموزش الگو و دوخت جیب مانتو توسط استاد خیاطی خانم عمرانی به صورت ساده و آسان و حرحله به مرحله با استفاده از تصویر

آموزش برش دوخت مقنعه شالدار

آموزش دوخت مقنعه زیر شال

آموزش برش دوخت مقنعه شالدار

آموزش خیاطی، آموزش الگو و دوخت مقنعه زیر شال توسط استاد خیاطی خانم عمرانی به صورت ساده و آسان و حرحله به مرحله با استفاده از تصویر

آموزش برش دوخت مقنعه

 آموزش دوخت مقنعه

آموزش برش دوخت مقنعه

آموزش خیاطی، آموزش الگو و دوخت مقنعه توسط استاد خیاطی خانم عمرانی به صورت ساده و آسان و حرحله به مرحله با استفاده از تصویر

نان مسیح

آموزش پخت نان مسیح

نان مسیح

آموزش پخت نان مسیح از کتاب آموزش آشپزی ممتاز به صورت مرحله به مرحله با ذکر مواد مورد نیاز.

نان عید پاک یونانی

آموزش پخت نان عید پاک یونانی

نان عید پاک یونانی

آموزش پخت نان عید پاک یونانی از کتاب آموزش آشپزی ممتاز به صورت مرحله به مرحله با ذکر مواد مورد نیاز.

نان عید پاک و تاج عید پاک

آموزش پخت نان عید پاک و تاج عید پاک

نان عید پاک و تاج عید پاک

آموزش پخت نان عید پاک و تاج عید پاک از کتاب آموزش آشپزی ممتاز به صورت مرحله به مرحله با ذکر مواد مورد نیاز.

نان صبحانه گراهام

آموزش پخت نان صبحانه گراهام

نان صبحانه گراهام

آموزش پخت نان صبحانه گراهام از کتاب آموزش آشپزی ممتاز به صورت مرحله به مرحله با ذکر مواد مورد نیاز.

نان شیرینی های کوچک کلاسیک

آموزش پخت نان شیرینی های کوچک کلاسیک

نان شیرینی های کوچک کلاسیک

آموزش پخت نان شیرینی های کوچک کلاسیک از کتاب آموزش آشپزی ممتاز به صورت مرحله به مرحله با ذکر مواد مورد نیاز.

گز اصفهان

آموزش پخت گز اصفهان

گز اصفهان

آموزش پخت گز اصفهان از کتاب آموزش آشپزی ممتاز به صورت مرحله به مرحله با ذکر مواد مورد نیاز.

کیک یزدی

آموزش پخت کیک یزدی

کیک یزدی

آموزش پخت کیک یزدی از کتاب آموزش آشپزی ممتاز به صورت مرحله به مرحله با ذکر مواد مورد نیاز.

کیک شیفون

آموزش پخت کیک شیفون

کیک شیفون

آموزش پخت کیک شیفون از کتاب آموزش آشپزی ممتاز به صورت مرحله به مرحله با ذکر مواد مورد نیاز.

کیک پای سیب

آموزش پخت کیک پای سیب

کیک پای سیب

آموزش پخت کیک پای سیب از کتاب آموزش آشپزی ممتاز به صورت مرحله به مرحله با ذکر مواد مورد نیاز.

 کیک اسفنجی

آموزش پخت کیک اسفنجی

کیک اسفنجی

آموزش پخت کیک اسفنجی از کتاب آموزش آشپزی ممتاز به صورت مرحله به مرحله با ذکر مواد مورد نیاز.

کلوچه

آموزش پخت کلوچه

کلوچه

آموزش پخت کلوچه از کتاب آموزش آشپزی ممتاز به صورت مرحله به مرحله با ذکر مواد مورد نیاز.

کرم کاکائو

آموزش پخت کرم کاکائو

کرم کاکائو

آموزش پخت کرم کاکائو از کتاب آموزش آشپزی ممتاز به صورت مرحله به مرحله با ذکر مواد مورد نیاز.

کرم قهوه

آموزش پخت کرم قهوه

کرم قهوه

آموزش پخت کرم قهوه از کتاب آموزش آشپزی ممتاز به صورت مرحله به مرحله با ذکر مواد مورد نیاز.

کارامل شکلاتی مکزیکی

آموزش پخت کارامل شکلاتی مکزیکی

کارامل شکلاتی مکزیکی

آموزش پخت کارامل شکلاتی مکزیکی از کتاب آموزش آشپزی ممتاز به صورت مرحله به مرحله با ذکر مواد مورد نیاز.