آموزش دوخت جیب روی لباس

آموزش خیاطی دوخت جیب روی انواع لباسآموزش دوخت جیب روی لباس

آموزش خیاطی دوخت جیب بر روی انواع لباس مثل مانتو، کت، پالتو و پیراهن مردانه به صورت کامل و استفاده تصویر در مراحل خیاطیآموزش دوخت جیب روی لباس

الگوی جیب را هر مدلی که در نظر داریم روی یک تیکه مقوا برش میزنیم مستطیلی به طول 14 و عرض 12 سانتی متر درست میکنیم . اگر به صورت هلال باشد از زاویه پایین 2 سانت بالا و 2/5 پایین حالت اریب و هلال شود .

 الگو را روی پارچه میگذاریم و برش میزنیم با یک سانت زاپاس فقط برای برگرد بالای جیب 2 سانت اضافه میگذاریم. الگو را روی پارچه میگذاریم و قسمت بالای جیب را بر روی الگو برمیگردونیم و اتو میزنیم طبق شکل دور تا دور را بر روی مقوا بر میگردانیم و اتو میزنیم بعد مقوا را درآورده و مجددا اتو میکشیم .

به همین شکل روی هر قسمت از لباس میگذاریم سنجاق میزنیم و دوخت میزنیم و در نهایت اتو بر روی آن میکشیم .

نکته : اگر برای پالتو و مانتو جیب بگذاریم در جیب از خط کمر 7 سانتی متر پایین تر قرار میگیرد اگر برای پیراهن مردانه بگذاریم حدوداٌ بین خط کارول و سینه قرار میگیرد .

منبع : آموزش خیاطی عمرانی

کتاب آموزش خیاطی خانم عمرانی