وسایل دوخت دستی

لوازم دوخت با دستیوسایل دوخت دستی

ابزارهای دوخت دستی


سوزن دوخت:
 
انواع مختلفی دارد مه هر نوع به طوری جدا گانه ومختص به یک نوع دوخت مورد استفاده قرار می گیرد وکاربد هر یک بستگی به ضخامت پارچه و نوع نخ و تکنیک دوخت دارد . سوزن های دوخت، با شماره مشخص می شوند. معمولا سوزن های کوچک تر را با نمره های بالاتر نشان می دهند. براساس نوع استفاده در کار خیاطی فقط در این مبحث به چند نمونه اشاره می شود.
 سوزن گلدوزی :
این سوزن ها از شماره 1تا11 رده بندی شده است.برای مثال با سوزن شماره 1می توان نخ دسته یک لا را مورد استفاده قرارداد.


 سوزن دوخت معمولی : این سوزن در دو نوع است .
1-یک نوع آن دارای نوک تیز وبرنده است،ازشماره1تا7 برای پارچه ها با ضخامت متوسط واز شماره 8به بالا در سوزن دوزی پارچه های لطیف استفاده می شود
2-نوع دیکر آن برای پارچه های با ضخامت زیاد و ضخامت متوسط به کار میرود ودارای طول متوسط است. سوزن ته گرد:در هنگام الگو گذاریروی پارچه می توان برای اتصال از این نوع سوزن استفاده کرد.نوع بلند تیز ونازک که دارای استحکام لازم باشد مناسب تر است.

سوزن ته گرد : درهنگام الگو گذاری روی پارچه می توان برای اتصال از این نوع سوزن استفاده کرد. نوع بلند و تیز و نازک که دارای استحکام لازم نیز باشد مناسب تر است .


 سوزن نخ کن :
وسیله ای بسیار ظریف وساده برای نخ کردن انواع سوزن است .


انگشتانه :
وسیله ضروری برای دوخت است اندازه آن بای کاملا مناسب با انگشت سوم باشد.انگشتانه ازفشار ته سوزن ها باریک در هنگام دوخت روی پوست انگشت جلوگیری کند.


 قیچی :
یکی از وسایل بسیار ضروری واصلی در کار خیاطی که بر حثب نوع وبرش برای انواع پارچه های ضخی ونازک دارای اندازه وفرم های متفاوت است.


قیچی زیگزاگ دالبر :
برای بریدن پارچه هایی که زود ریش میشوند کاربرد دارد.


قیجی برش :
در اندازه های معمولی برای برش پارچه هایی که دارای ضخامت متوسط است مورد استفاده قرار میگیرد. از قیچی های بزرگ برای برش پارچه های ضخیماستفاده می شود. قیجی نخ چین دستی ،مخصوص بردن نخ ها کوچک که در میان پارجه امکان دسترسی به گره آن نیست.
 بشکاف :
برای شکافتن درز های ظریف وباز کردن محل جا دکمه استفاده می شود .

کتاب آموزش خیاطی خانم عمرانی