آموزش دوخت بلوز مدل آزاد

آموزش برش و دوخت بلوز مدل آزاد یا راحتی مرحله به مرحلهآموزش دوخت بلوز مدل آزاد

آموزش برش و دوخت بلوز آذاد یا راحت به صورت مرحله به مرحله و استفاده از تصاویر برای بهتر و راحت تر یاد گرفتن خیاطی


آموزش دوخت بلوز مدل آزاد
برای بلوز مدل آزاد باید دو قد پارچه احتیاج داریم و عرض پارچه هر مقدار بیشتر باشد آستین این لباس بلندتر میشود برای این مدل پارچه را به اندازه قدی که لازم داریم برش میزنیم دو تا از این برش احتیاج هست

 8 سانتی متر برای یقه داخل علامت میگذاریم بازی یقه بستگی به خود شخص داره هر مقدار که یقه باز بشه از بالای پارچه پایین میاییم و به صورت شکل به هم وصل میکنیم ، اگر یقه گرد دوست داشتن به صورت هلال این کار رو انجام میدن .

برای قسمت بالا سر آستین حدود 6 سانتی متر پایین میاییم و طبق شکل حالت اریب علامت میزنیم و جاهای علامت زده شده را برش میدهیم . اگر بخواهیم گوشه ها حالت افتاده داشته باشد مثل مدلی در شکل دیده میشود گوشه ها را برش نمیدهیم ولی اگر گردی طبق مدل شکل داشته باشد گوشه ها برش میزنیم .

 جلوی لباس طبق شکل علامت میذاریم 2/1 عرض پارچه به هم وصل میکنیم و گرد میکنیم و برش میزنیم برای پشت هم به همین صورت از الگوی روی لباس استفاده میکنیم و برش میزنیم . قسمت جلو را برمیداریم و طبق شکل علامت میزنیم گردش میکنیم و برش میزنیم و خط یغه مشخص میشود . پارچه اضافی که داشتیم برای سه جاف یغه طبق شکل میذاریم و درست مثل خط یغه سه جاف یغه طبق شکل درست میشود و برای قسمت پشت هم به همین صورت پارچه را تا میزنیم پشت لباس رو روی آن قرار میدهیم و برش میدهیم ( سه جاف پشت را بلندتر میگیریم ) طبق شکل سه جاف پشت یغه بدست میاد


سه جاف یغه پشت را طبق شکل روی یغه قرار میدهیم و گرد میدوزیم و بعد از دوختن به طرف پشت کار باید باشد . برای قسمت جلو هم مجددا همین کار رو میکنیم


نکته :  بعد از اینکه سه جاف یغه هفت جلو دوخته شد یه خط صاف میدوزیم تا انتها برای اینکه راحت و تمیز برگرده وسطش رو چرت میزنیم که راحت برگرده

منبع : آموزش خیاطی عمرانی

کتاب آموزش خیاطی خانم عمرانی