طریقه دوخت یقه اسپورت

آموزش دوخت یقه اسپورتطریقه دوخت یقه اسپورت

آموزش خیاطی، آموزش الگو و دوخت یقه اسپورت توسط استاد خیاطی خانم عمرانی به صورت ساده و آسان و حرحله به مرحله با استفاده از تصویرطریقه دوخت یقه اسپورت
برای درست کردن یقه اسپورت از الگوی پایه استفاده کرده از گوشه گردن یک یا یک و نیم سانتی متر داخل میشویم . کلیه لباسهای جلو باز 2 سانت برای دکمه خور به وسط جلوی لباس اضافه میشود از گودی گردن از داخل شانه خط اریب به انتهای 22 سانت میکشیم . هلال پشت یقه الگو حدودا نیم تا 1 سانت از گودی گردن داخل میاییم و هلال گردن جدید درست میکنیم . در امتداد خط شانه از خط شکسته 3/5 سانتی متر بیرون و از انتهای 2 سانت برای گودی گردن بود 4 تا 6 سانتی متر بیرون می رویم .تمام این علامت ها را بهم وصل مکنیم .


نکته : اگر احتمالا لباس به طرف عقب میکشد گودی یقه پشت را بیشتر کنید .
قسمت جلو روی دو لای باز قسمت پشت روی دو لای بسته و سه جاف روی دو لای باز برش میزنیم . وسط پشت یقه را با هم می دوزیم زاپاس قسمت پشت یقه را بیشتر می گذاریم . خط مرکزی پشت یقه را می دوزیم .

منبع : آموزش خیاطی خانم عمرانی

کتاب آموزش خیاطی خانم عمرانی