آموزش دوخت یقه زیر

آموزش برش دوخت یقه زیر لباسآموزش دوخت یقه زیر

آموزش خیاطی، آموزش الگو و دوخت یقه زیر لباس توسط استاد خیاطی خانم عمرانی به صورت ساده و آسان و حرحله به مرحله با استفاده از تصویر


آموزش دوخت یقه زیر
برای دوخت یقه زیر لباس احتیاج به 35 سانتی متر پارچه داریم که دو لا تا زده مستطیلی به طول 35 و عرض 17 سانتی متر . بعد برای هلال یقه 7 سانتی متر داخل و 8 سانتی متر پایین میاییم . هلال درست میشود .برای درست کردن سرشانه از خط اصلی 3 سانتی متر پایین آمده شیب سرشانه درست شود . 10 سانتی متر سرشانه درست میشود . از پایین 10 سانتی متر داخل میشویم خط کشیده و به زاویه وصل میکنیم . از همین الگو برای قسمت پشت استفاده میکنیم فقط تنها گودی پشت بشتر است .
برای یقه اگر ما از پارچه راسته استفاده کنیم از عرض پارچه دو لا کرده مستطیلی درست کرده به طول 43 و به عرض 5 تا 6 سانت روی دو لا

منبع : کتاب آموزش خیاطی

کتاب آموزش خیاطی خانم عمرانی