آموزش دوخت مقنعه زیر شال

آموزش برش دوخت مقنعه شالدارآموزش دوخت مقنعه زیر شال

آموزش خیاطی، آموزش الگو و دوخت مقنعه زیر شال توسط استاد خیاطی خانم عمرانی به صورت ساده و آسان و حرحله به مرحله با استفاده از تصویر


آموزش دوخت مقنعه زیر شال
برای دوخت مقنعه شالدار از نیم متر پارچه ریون یا تریکو استفاده میکنیم . روی دو لای بسته و 45 سانتی متر برای قد مقنعه مستطیلی به طول 45 سانتی متر و عرض 40 سانتی متر . یک دوم گشادی صورت هر اندازه که باشد حساب میکنیم ( مقداری گشادی صورت را 4 تا 5 سانتی متر کمتر میگیریم ) . برای قسمت پایین 13 سانتی متر اضافه کرده به اضافه 21 سانتی متر ( گشادی صورت ) بالا میکنیم .

منبع : آموزش خیاطی خانم عمرانی

کتاب آموزش خیاطی خانم عمرانی