آموزش دوخت دامن جیب دار

آموزش دوخت دامن جیب دار به همراه الگوآموزش دوخت دامن جیب دار

آموزش دوخت دامن جیب دار از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.دامن جیب دار


1- ابتدا الگوی دامن مورد نظر را رسم کنید ، سپس روی الگوی قسمت جلو ، جیب دامن را رسم کنید .
2- در روی قسمت جلو از خط پهلو 10 سانتی متر پایین رفته و از زاویه ی خط پهلو 9 سانتی متر داخل دامن بروید و این دو نقطه را به هم به صورت هلال وصل کنید .
3- برای کیسه ی جیب ، روی کاغذ جداگانه یک مستطیل به عرض 15 سانتی متر و به طول 25 سانتی متر رسم کنید و از این دو عدد برش بزنید .
4- یکی از برش های کیسه جیب را مانند دهانه جیب دامن قیچی کنید و دومی را ساده بگذارید .
 

منبع : آموزش خیاطی

کتاب آموزش خیاطی خانم عمرانی