آموزش دوخت سجاف

آموزش دوخت سجاف روی پارچه های نرم مثل ک-ب-ث ، کودری و ... به همراه الگوآموزش دوخت سجاف

آموزش دوخت سجاف روی پارچه های نرم مثل ک-ب-ث ، کودری و ... از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.دوخت سجاف روی پارچه های نرم مثل ک-ب-ث ، کودری و ...


1- برای برش هر لباسی از این جنس پارچه ها باید دقت کنید که بلندی حلقه آستین و دور گردن از اندازه اصلی اش کمتر در نظر گرفته شود و در زمان برش لباس خط دور گردن را مشخص کرده قیچی نکنید .
2- قسمت جلوی لباس را روی میز باز کرده و لایی را به اندازه 5 سانتی متر بزرگتر از خط دور گردن لباس برش زده ، سپس این لایی را روی خط گردن بچسبانید و دورگردن لباس را قیچی کنید .
3- پارچه ای جداگانه به اندازه 10 سانتی متر بزرگتر از دور گردن لباس برای سجاف در نظر گرفته سجاف را برش زده روی لباس قرار داده و به دور گردن لباس چرخ کنید .
4- سپس خط دور گردن را روی سجاف خالی کرده و درز را به سمت سجاف اتو کرده و از روی سجاف به صورت نیش چرخ کنید .
 

منبع : کتاب خیاطی خانم عمرانی

کتاب آموزش خیاطی خانم عمرانی