آموزش دوخت مقنعه

آموزش خیاطی - دوخت مقنعه آبشاری (قیفی)آموزش دوخت مقنعه

آموزش خیاطی - دوخت مقنعه آبشاری (قیفی)آموزش خیاطی - دوخت مقنعه آبشاری (قیفی)
 

1- پارچه لازم برای مقنعه یک متر می‌باشد.
2- پارچه را مثل چادر به صورت سه گوش تا می‌زنیم، بلندی مقنعه از 85 الی 90 سانتی‌متر از دو لای باز علامت می‌زنیم.
3- در قسمت دولای بسته 15 الی 20 سانتی‌متر اضافه کرده، گرد می‌بریم.

 


 

 

منبع : کتاب آموزش خیاطی

کتاب آموزش خیاطی خانم عمرانی