آموزش دوخت بلوز یقه آمریکایی

آموزش دوخت یقه آمریکایی به همراه الگوآموزش دوخت بلوز یقه آمریکایی

آموزش دوخت یقه آمریکایی به همراه الگو


آموزش دوخت بلوز یقه آمریکایی

از گودی گردن نقطه A 20 سانتی‌متر پایین آمده تا (B) و از (B)‌ دو سانتی‌متر به سمت راست، برای دکمه و از سرشانه نقطه C مستقیم به B وصل می‌کنیم و خط کش را روی خط C.B گذاشته و در راستای آن به اندازه هلالی پشت گردن از سرشانه که نقطه C می‌باشد بالا رفته تا نقطه D و از این نقطه 4 سانتی‌متر اندازه می‌زنیم تا نقطه (E)‌ بدست آید و از نقطه (C) 5 سانتی‌متر، و از گودی گردن نقطه (A) 5/5 سانتی‌متر اندازه می‌زنیم (F) شکل یقه را رسم می‌کنیم و سجاف یقه را مثل خودش رسم می‌کنیم به این ترتیب که از سرشانه 2 سانتی‌متر بطرف حلقه می‌رویم و ر کمر هم 7 سانتی‌متر اندازه می‌زنیم برای پهنای سجاف این یقه مانند یقه انگلیسی سرخود است و سر لباس بریده می‌شود.

 

 

منبع : کتاب آموزش خیاطی
 

کتاب آموزش خیاطی خانم عمرانی