آموزش دوخت بلوز ترک دار

آموزش دوخت بلوز ترک (برشدار) یقه دلبری به همراه الگوآموزش دوخت بلوز ترک دار

آموزش دوخت بلوز ترک (برشدار) یقه دلبری به همراه الگو


بلوز ترک یقه دلبری:

از دولای باز، 4 سانتی‌متر برای سجاف و 2 سانتی‌متر برای دکمه برای برش یقه دلبری، مطابق شکل اندازه‌گیری و رسم می‌نمائیم بسته به سیلقه جهت بازی یقه 12 الی 15 سانتی‌متر پیش‌بینی نموده و سپس خط برش بلوز از نقطه B‌با فاصله 5 سانتی‌متر رسم کرده (این خط بایستی روی خط سینه بیفتد) در محل تقاطع خط برش با خط بالاتنه از هر طرف 5/1 سانتی‌متر ساسون می‌گیریم به طوری که فاصله آن مطابق شکل، از بالا 10 سانتی‌متر و از پایین 15 سانتی‌متر باشد.

 


 

 

منبع : کتاب آموزش خیاطی

کتاب آموزش خیاطی خانم عمرانی