آموزش الگوی یقه خشتی

آموزش الگوی بلوز یقه خشتیآموزش الگوی یقه خشتی

آموزش الگوی بلوز یقه خشتیآموزش الگوی یقه خشتی

با توجه به شکل پارچه را به اندازه "1/4" دور باسن به اضافه 5 الی 10 سانتی‌متر دولا می‌کنیم از دولای بسته، بالای الگوی بالاتنه از سمت راست به چپ 8 سانتی‌متر جدا کرده و بعد 12 سانتی‌متر پایین می‌آییم. و در پایین 7 سانتی‌متر به سمت چپ اندازه زده سپس خط یقه را رسم می‌کنیم.
از شیب سرشانه 20 الی 25 سانتی‌متر پائین آمده علامت می‌زنیم "11/4" دور سینه باضافه دو سانتی‌متر روی خط سینه اندازه زده خط پهلو را رسم می‌نمائیم هلال حلقه آستین مطابق شکل رسم کرده و برش می‌دهیم.

 

 

منبع : کتاب آموزش خیاطی
 

کتاب آموزش خیاطی خانم عمرانی