آموزش الگوی یقه هفت

آموزش الگوی بلوز ساده یقه هفتآموزش الگوی یقه هفت

آموزش الگوی بلوز ساده یقه هفت


الگوی بلوز یقه هفت

از دولای بسته از سمت راست به چپ 7 سانتی‌متر و بعد 18 الی 20 سانتی‌متر پایین آمده و از نقطه 7 سانتی سمت چپ خط یقه را رسم می‌کنیم.
 و از محل مشخص شده بر روی شکل برش داده بقیه مراحل را مثل بالاتنه ساده، اجرا می‌نمائیم.
 

 

منبع : کتاب آموزش خیاطی

کتاب آموزش خیاطی خانم عمرانی