آموزش دوخت دامن تمام گرد بدون درز

آموزش دوخت دامن گرد چادر نمازی همراه با الگوآموزش دوخت دامن تمام گرد بدون درز

آموزش دوخت دامن گرد چادر نمازی همراه با الگودامن تمام گرد بدون درز

پارچه را مثل دستمال چهارلا کنید به طوری که سمت راست و چپ آن بسته باشد. دور کمر را تقسیم بر 8 کرده و هلال آن را رسم و قیچی نمایید و قد دامن را اندازه زده و پس از صاف کرده پارچه هلال را مطابق شکل زیر قیچی نمایید. دقت این دامن گرد بدون درز است بنابراین یک قسمت دامن را به اندازه 20 سانتی‌متر برای طول زیپ در نظر بگیرید، سپس کمر دامن را بدوزید و یا از کش پهن استفاده نمایید.
 

 

 

منبع : کتاب آموزش خیاطی

کتاب آموزش خیاطی خانم عمرانی