آموزش دوخت دامن نیم کلوش

آموزش دوخت دامن نیم کلوش به همراه الگوآموزش دوخت دامن نیم کلوش

آموزش دوخت دامن نیم کلوش به همراه الگودامن نیم کلوش

برای دوخت دامن نیم کلوش، مراحل زیر اجرا می‌شود.
1- پارچه را به صورت کله قند (سه گوش) تا می‌کنیم، دو اندازه لازم داریم: دور کمر قد دامن
2- دور کمر را تقسیم بر 2 به اضافه 2 سانتی‌متر نموده سپس بالای دامن هلال کمر رسم می‌کنیم همچنین قد دامن را از لبه دولا اندازه ‌زده، سپس پایین دامن را صاف و مرتب می‌نماییم. چند بار قد دامن را از بالا به سمت راست و چپ اندازه‌ می‌زنیم، قسمت پایین دامن را به شکل هلال قیچی می‌کنیم.
3- برای این که دور کمر صاف باشد، از گوشه پارچه تا کمر چند بار اندازه زده هلال کمر را قیچی می‌کنیم.
4- جای زیپ را در وسط پشت مطابق محل تعیین شده در شکل پیش‌بینی می‌نمائیم.

 

 

منبع : کتاب آموزش خیاطی
 

کتاب آموزش خیاطی خانم عمرانی