آموزش دوخت شنل

آموزش برش و دوخت شنل زمستانیآموزش دوخت شنل

آموزش خیاطی، آموزش برش و دوخت شنل زمستانی به صورت ساده و آسان توسط خانم عمرانی


آموزش دوخت شنل

برای دوخت شنل از دو قد پارچه استفاده میکنیم . (سانتی متر را گوشه گردن گذاشته تا هر اندازه ای که تمایل داشتند اندازه میگیریم ) و عرض 120 سانتی متر . عرض پارچه نصف میکنیم روی دو لای بسته قرار می دهیم کل قد اندازه می زنیم نصف میکنیم علامت می زنیم از روی علامت 7 سانتی متر داخل می شویم 2 سانتی متر به طرف پشت لباس . برای گودی گردن 18 تا 22 سانتی متر کافی است . 24 تا 26 سانتی متر از خط شانه پایین میاییم و مستقیم به سمت پایین دوخت می رویم .


بعد از اینکه پارچه تا خورد مجددا تا زده قسمت گوشه را علامت زده هلال یقه درست میشود . کناره ها را به اندازه دلخواهی که می خواهیم آستین داشته باشیم علامت زده و کلا دوخت میزنیم .

منبع : آموزش خیاطی خانم عمرانی

کتاب آموزش خیاطی خانم عمرانی