ماشین دوخت (چرخ خیاطی)

چرخ خیاطی برقی،چرخ خیاطی دستیماشین دوخت (چرخ خیاطی)

بررسی ماشین ها دوخت


(چرخ خیاطی) چرخ خیاطی ازلوازم اصلی دوخت است.
 از نظر شکل ونوع کاربررسی می شود:
*ماشین دوخت دستی : رایج ترین چرخ خیاطی (خانگی) و کاربرد آن بیشتر برای دوخت ساده است . امروزه این نوع چرخ خیاطی ها را می توان به کمک یک دینام کوچک وپدال پایی ، به نوع الکتریکی ساده تبدیل کرد. امروزه با استفاده از نیروی برق و طراحی صنعتی پیشرفته مدل های بسیار کاملی تولید می شود که صدها کار ویژه وظریف را در صنعت دوخت دوز انجام میدهد .اکثرمدل هایی که در خانواده مورد استفاده قرار می گیرد دارای سیستم کار شبیه به هم هستند و از طریق راه اندازی آنها تقریبا مشابه و یکسان است اما باید دانست یک ماشین دوخت با درنظر گرفتن نکات اصلی وایمنی آن چگونه می توان مورد استفاده قرار داد.
* ماشین های گلدوزی : دوخت دکمه، جادکمه،  قیطان دوزی،  سردوزی، ابر دوزی،  جیر دوزی وغیره به آسانی انجام می گیرد وپایه های دوخت قابل تعویض است.

کتاب آموزش خیاطی خانم عمرانی